PressRelease 2018-01-10

Fortsatt positionering inför förväntad marknadsuppgång

Rapport

Delårsrapport
1 januari–30 september

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?

2018-01-19

Marknadens utveckling

$10 011
2017-jan-12

Market update: 22 december

"Ökad aktivitet på tankmarknaden"

Vår fartygsflotta

Kalender

Q4 2017 30 januari 2018 
Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day