Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnMarket Update 2021-12-02

Marknaden – varför inte än och varför nu…

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-11-15

Concordia Maritime genomför VD-byte

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-11-03

Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande ”Delårsrapport 1 januari–30 september 2021”

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-11-03

Delårsrapport 1 januari–30 september 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-10-28

Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-10-05

Principöverenskommelsen med långivande banker fullföljs – Concordia Maritime ingår avtal avseende nya lånevillkor

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-31

Concordia Maritime utnyttjar köpoptioner och avyttrar IMOIIMAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-12

Beslut vid extra bolagsstämma i Concordia Maritime

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-12

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-09

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-07-12

Kallelse till extra bolagsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-07-12

Åtgärder som syftar till att stärka Concordia Maritimes finansiella ställning och likviditet

Läs artikeln

Market Update 2021-05-27

Korta störningar ger snabbt effekt på tankmarknaden

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-04-28

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-04-28

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-04-21

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-03-24

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-03-19

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Läs artikeln

Market Update 2021-02-17

”Ja, vi tror fortfarande på en stärkt tankmarknad från och med sommaren”

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-01-28

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-01-20

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS / AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln